Vandemataram

                                                                                      Download : Vandemataram - Full
        
 
English Lyrics:

Vande Mataram! 
Sujalam, suphalam, malayaja shitalam, 
Shasyashyamalam, Mataram! 
Shubhrajyothsna pulakitayaminim, 
Phullakusumita drumadala shobhinim, 
Suhasinim sumadhura bhashinim, 
Sukhadam varadam, Mataram!